Monthly Archives: Maj 2014

Citi Handlowy odkąd GPW pierwszy raz ogłosiła RESPECT Index znajduje się na liście wchodzących w jego skład spółek i jest jednym z dwóch banków, które utrzymują się w zestawieniu od początku. Obok banku w tej grupie jest jeszcze tylko dziewiętnaście firm. W piątej edycji RESPECT Index lista powiększyła się o jedną nową spółkę, JSW SA.

O przynależności do RESPECT Index decyduje wysoki poziom standardów zarządzania w obszarze ładu korporacyjnego (corporate governance, ładu informacyjnego i relacji z inwestorami, a także w dziedzinie czynników ekologicznych, społecznych i pracowniczych. Kompleksowe podejście do odpowiedzialności społecznej stanowi integralną część strategii biznesowej banku. Citi Handlowy to lider wolontariatu pracowniczego – w ramach działań koordynowanych przez Fundację Kronenberga przez siedem lat wolontariusze banku zaangażowali się w prace na rzecz innych ponad dziesięć tysięcy razy, realizując 892 projekty, z których skorzystało ponad 120 000 osób w całej Polsce.
 
- RESPECT Index przypomina, że w biznesie jest miejsce na wartości, a co więcej, że wartości mają znaczenie w tak czysto ekonomicznych warunkach jak giełdowy parkiet. Jestem dumna, że mogę odebrać to wyróżnienie dla Banku, który jest kontynuatorem tradycji najstarszego banku komercyjnego w Polsce na tym polu”. – powiedziała Katarzyna Otko-Dąbrowska, Dyrektor Zespołu Projektów Strategicznych i Relacji Inwestorskich Citi Handlowy.

RESPECT Index to pierwszy w Europie Środkowo-Wschodniej indeks spółek odpowiedzialnych.  Ma na celu wyłonienie spółek zarządzanych w sposób odpowiedzialny i zrównoważony, ale ponadto mocno akcentuje atrakcyjnośc inwestycyjną spółek. W skład RESPECT Index, w wyniku weryfikacji stopnia spełnienia przyjętych kryteriów, wchodzą każdorazowo wyłącznie spółki giełdowe działające zgodnie z najlepszymi standardami zarządzania w zakresie ładu korporacyjnego (corporate governance, ładu informacyjnego i relacji z inwestorami, a także w obszarach czynników ekologicznych, społecznych i pracowniczych. Dzięki uwzględnieniu wśród kryteriów kwalikacyjnych parametru płynności RESPECT Indeks, podobnie jak inne indeksy giełdowe, stanowi realną referencję dla profesjonalnych inwestorów. Analizą objęte są spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, z wyłączeniem spółek z rynku NewConnect, spółek zagranicznych i będących w dual listingu.

Źródło: Citi Handlowy

Porównania pożyczek